Vi genomför besiktningar enligt beprövad metodik
och mall.

E-besiktning kan åta sig större besiktningsuppdrag med biträden för olika fack. Besiktningsman Anders Klerkefors och de flesta av våra biträdande besiktningsmän är certifierade och medlemmar av SBRs expertgrupp.