Entreprenad-
besiktningar i Stockholm AB

Entreprenadbesiktningar i Stockholm AB, E-Besiktning i dagligt tal. E-besiktning genomför entreprenadbesiktningar utförda enligt Allmänna bestämmelser (AB 04, och ABT06). Företaget ägs och drivs av Anders Klerkefors.

Vi genomför besiktningar enligt SBRs beprövade metodik och mall.
E-besiktning kan åta sig större besiktningsuppdrag med biträden för olika fack. Besiktningsman Anders Klerkefors och de flesta av våra biträdande besiktningsmän är certifierade och medlemmar av SBRs expertgrupp.

Vi jobbar i nätverk med kompetens bl.a. inom brand, brandlarm, sprinkler, lekutrustning, mark, växter, järnväg, plåt, tätskikt, hiss, rulltrappor, stomme, styr, el, VS, måleri, fönsterbyte, murning och bygg.

För att upprätthålla kompetensen inom besiktningsman området deltar vi i ett flertal branschorganisationer och genomför årligen intern uppdatering och erfarenhetsåterföring inom området.

KONTAKT